Директор Цветана Кюмюрджиева

Мили ученици,

Сред приказките, които четете и знаете, има една специална. Тя е вашата приказка, тази, която вие сами ще напишете, докато пораствате. За да бъде успешна, вие трябва да преминете през страната на познанието. Оттам преминават всички, които търсят своето място под слънцето. Страната на познанието свързва човека със света, помага му да различава доброто от злото, справедливото от несправедливото. За едно дълго пътуване винаги са необходими ориентири. И все пак знанието е привилегия, защото знаещият човек е по-умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

На добър час в световете на вашата приказка!

Директор Цветана Кюмюрджиева

Седмично разписание

 1. Български език и литература
 2. Изобразително изкуство
 3. Изобразително изкуство
 4. Математика
 5. Човекът и природата
 6. История и цивилизации
 7. Час на класа

 1. Музика
 2. Човекът и природата
 3. Английски език
 4. История и цивилизации
 5. Български език и литература
 6. Математика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Музика
 2. Софтуерни науки
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. География и икономика
 6. Математика

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Информационни технологии/
  Технологии и предприемачество
 5. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. Човекът и природата
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Математика избираеми часове
 6. География и икономика

 1. Човекът и природата
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Математика
 4. История и цивилизации
 5. Информационни технологии/
  Технологии и предприемачество
 6. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 7. Час на класа

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт

 1. Английски език
 2. Български език и литература
 3. Музика
 4. Математика
 5. Софтуерни науки
 6. География и икономика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Човекът и природата
 2. Математика
 3. Изобразително изкуство
 4. Изобразително изкуство
 5. Английски език
 6. Български език и литература

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Музика
 4. Математика избираеми часове
 5. География и икономика
 6. Човекът и природата
 7. Математика факултативни часове

 1. Музика
 2. Човекът и природата
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. История и цивилизации
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Математика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. География и икономика
 6. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 7. Технологии и предприемачество-1гр./

 1. Човекът и природата
 2. Английски език
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Информационни технологии - 1гр./
  Технологии и предприемачество - 2гр.
 6. Технологии и предприемачество-2гр.

 1. Изобразително изкуство
 2. Изобразително изкуство
 3. Английски език
 4. Софтуерни науки
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. Музика
 2. Математика
 3. Математика избираеми часове
 4. Английски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Български език и литература
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Биология и здравно образование
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

 1. Математика
 2. Математика избираеми часове
 3. Музика
 4. Български език и литература
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. География и икономика
 7. Български език и литература факултативни учебни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Изобразително изкуство
 4. Математика
 5. Физика и астрономия
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Английски език

 1. Музика
 2. Физика и астрономия
 3. Английски език
 4. География и икономика
 5. Математика
 6. Български език и литература
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика избираеми часове
 2. История и цивилизации
 3. Биология и здравно образование
 4. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 5. Информационни технологии/
  Технологии и предприемачество
 6. Български език и литература избираеми часове
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Биология и здравно образование
 5. История и цивилизации
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. География и икономика
 3. Математика
 4. Математика избираеми часове
 5. Изобразително изкуство
 6. Български език и литература
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Музика
 3. Физика и астрономия
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература избираеми часове
 3. Физика и астрономия
 4. Музика
 5. Английски език
 6. Математика
 7. География и икономика

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Информационни технологии/
  Технологии и предприемачество
 3. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 4. История и цивилизации
 5. Биология и здравно образование
 6. Математика избираеми часове
 7. Български език и литература факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Информатика
 6. Български език и литература
 7. Час на класа

 1. Философия
 2. Математика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Изобразително изкуство
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Информационни технологии
 7. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Информатика
 3. Математика
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Български език и литература

 1. Немски език
 2. Български език и литература
 3. Информатика
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Немски език
 6. Изобразително изкуство
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Математика
 4. Философия
 5. Информационни технологии
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Информатика
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Английски език факултативни часове

 1. Математика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Български език и литература
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Английски език
 2. Математика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Увод в програмирането
 4. Философия
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Български език и литература

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Информационни технологии
 5. Изобразително изкуство
 6. Предприемачество
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Информатика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Изобразително изкуство
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Информатика
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Информационни технологии
 3. Философия
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Български език и литература
 7. Английски език
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Математика
 5. Български език и литература
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Биология и здравно образование факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Информатика
 6. Математика

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Математика
 2. Физика и астрономия
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. География и икономика
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Час на класа

 

 1. Биология и здравно образование
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Испански/ Немски/ Руски
 5. История и цивилизации
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. История и цивилизации
 2. Физика и астрономия
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Математика
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Философия
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности - плуване

 1. Информационни технологии
 2. Испански/ Немски/ Руски
 3. Математика
 4. Биология и здравно образование
 5. История и цивилизации
 6. География и икономика
 7. Английски език

 1. История и цивилизации
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Математика избираеми часове
 6. Музика
 7. Физика и астрономия
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Януари 2020
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31