Директор Цветана Кюмюрджиева

Мили ученици,

Сред приказките, които четете и знаете, има една специална. Тя е вашата приказка, тази, която вие сами ще напишете, докато пораствате. За да бъде успешна, вие трябва да преминете през страната на познанието. Оттам преминават всички, които търсят своето място под слънцето. Страната на познанието свързва човека със света, помага му да различава доброто от злото, справедливото от несправедливото. За едно дълго пътуване винаги са необходими ориентири. И все пак знанието е привилегия, защото знаещият човек е по-умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

На добър час в световете на вашата приказка!

Директор Цветана Кюмюрджиева

Седмично разписание

 1. Математика
 2. География и икономика
 3. Български език и литература
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Български език и литература
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 4. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 5. Човекът и природата
 6. Английски език
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Софтуерни науки
 3. Български език и литература
 4. Музика
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Английски език
 7. Математика факултативни учебни часове

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. История и цивилизации
 3. Български език и литература
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Човекът и природата

 1. Музика
 2. Човекът и природата
 3. Математика 
 4. Математика избираеми часове
 5. Български език и литература
 6. История и цивилизации

 1. Български език и литература
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Софтуерни науки
 4. География и икономика
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Български език и литература
 3. Човекът и природата
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Информационни технологии/Технологии и предприемачество
 7. -/Технологии и предприемачество

 1. Музика
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Човекът и природата
 6. История и цивилизации
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. География и икономика
 2. Български език и литература
 3. Музика
 4. Математика
 5. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 6. Технологии и предприемачество/-

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Изобразително изкуство
 4. Изобразително изкуство
 5. Математика избираеми часове
 6. История и цивилизации
 7. Математика факултативни учебни часове

 1. Английски език
 2. Музика
 3. География и икономика
 4. Софтуерни науки
 5. Български език и литература
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Човекът и природата
 2. Английски език
 3. Български език и литература
 4. История и цивилизации
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Човекът и природата
 3. Математика
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Технологии и предприемачество/ Информационни технологии
 6. Технологии и предприемачество/-

 1. Български език и литература
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. География и икономика
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Математика избираеми часове
 2. Музика
 3. Български език и литература
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 7. -/ Технологии и предприемачество

 1. География и икономика
 2. Физика и астрономия
 3. Математика
 4. Български език и литература
 5. Технологии и предприемачество / Информационни технологии
 6. Информационни технологии / Технологии и предприемачество
 7. Час на класа

 1. Биология и здравно образование
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. История и цивилизации
 5. Музика
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. Български език и литература
 7. Български език и литература факултативни часове

 1. Математика
 2. Математика избираеми часове
 3. География и икономика
 4. Български език и литература
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Английски език
 7. Физическо възпитание и спорт

 1. Английски език
 2. История и цивилизации
 3. Биология и здравно образование
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Български език и литература избираеми часове
 6. Математика избираеми часове
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Математика
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Музика
 4. Български език и литература
 5. Информатика 
 6. Английски език
 7. Математика факултативни часове
 8. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Български език и литература
 7. Български език и литература

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Информационни технологии
 6. Философия
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Математика
 2. Английски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Информатика
 7. Български език и литература

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Музика
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Информатика
 2. Философия
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Физическо възпитание и спорт

 1. Български език и литература
 2. Немски език
 3. Информационни технологии
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Математика
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Математика факултативни часове
 8. Математика факултативни часове

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Математика
 4. Информатика
 5. Български език и литература
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Математика
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Музика
 2. Увод в програмирането избираеми часове
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Английски език
 2. Информационни технологии
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Английски език
 8. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Философия
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Предприемачество
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Информатика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Български език и литература
 6. Информатика
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности плуване

 1. Математика
 2. Музика
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Философия

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Информационни технологии
 7. Биология и здравно образование факултативни часове
 8. Биология и здравно образование факултативни часове

 1. Английски език
 2. Информатика
 3. Английски език
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Математика
 2. Биология и здравно образование
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. История ицивилизации
 5. Физика и астрономия
 6. География и икономика
 7. Час на класа

 

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. История ицивилизации
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Изобразително изкуство
 8. Допълнителен час спортни дейности Баскетбол / Плуване

 1. Информационни технологии
 2. Биология и здравно образование
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. История и цивилизации
 7. Математика факултативни часове

 1. Математика
 2. Математика
 3. История и цивилизации
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Физика и астрономия
 6. Английски език
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности Волейбол

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Физическо възпитание
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. Физика и астрономия
 5. Математика избираеми часове
 6. Английски език
 7. Философия

 1. Физика и астрономия
 2. История и цивилизации
 3. География и икономика
 4. Математика
 5. Биология и здравно образование
 6. Немски език
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Немски език
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности - Плуване/ Баскетбол

 1. Биология и здравно образование
 2. Информационни технологии
 3. Испански/ Англисйки език
 4. История и цивилизации
 5. География и икономика
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Физика и астрономия
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Изобразително изкуство
 4. История и цивилизации
 5. Математика
 6. Математика
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности - Волейбол

 1. Български език и литература
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Испански/ Английски език
 4. Философия
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. Математика избираеми часове
 7. Физика и астрономия

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Януари 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31