Директор Цветана Кюмюрджиева

Мили ученици,

Сред приказките, които четете и знаете, има една специална. Тя е вашата приказка, тази, която вие сами ще напишете, докато пораствате. За да бъде успешна, вие трябва да преминете през страната на познанието. Оттам преминават всички, които търсят своето място под слънцето. Страната на познанието свързва човека със света, помага му да различава доброто от злото, справедливото от несправедливото. За едно дълго пътуване винаги са необходими ориентири. И все пак знанието е привилегия, защото знаещият човек е по-умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

На добър час в световете на вашата приказка!

Директор Цветана Кюмюрджиева

Седмично разписание

 1. Изобразително изкуство
 2. Изобразително изкуство
 3. Български език и литература
 4. Софтуерни науки
 5. Човекът и природата
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Български език и литература
 3. Информационни технологии/
  Технологии и предприемачество
 4. Технологии и предприемачество/
  Информационни технологии
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. Математика
 2. География и икономика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език

 1. Математика
 2. История и цивилизации
 3. Английски език
 4. Човекът и природата
 5. Музика
 6. Български език и литература

 1. Човекът и природата
 2. Математика
 3. Математика избираеми часове
 4. Музика
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. География и икономика
 2. Български език и литература
 3. Български език и литература
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Музика
 7. Час на класа

 1. Изобразително изкуство
 2. Изобразително изкуство
 3. История и цивилизации
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Технологии и предприемачество/ Информационни технологии
 7. Технологии и предприемачество/ -

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Английски език
 3. Човекът и природата
 4. Български език и литература
 5. География и икономика
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. История и цивилизации
 2. Математика
 3. Български език и литература
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Софтуерни науки
 6. Математика избираеми часове
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Български език и литература
 2. Музика
 3. Човекът и природата
 4. Английски език
 5. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 6. -/ Технологии и предприемачество

 1. Математика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. История и цивилизации
 3. Човекът и природата
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. География и икономика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Математика
 5. Технологии и предприемачество/ Информационни технологии
 6. Технологии и предприемачество/-

 1. Български език и литература
 2. Музика
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Човекът и природата
 6. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 7. -/ Технологии и предприемачество

 1. Математика
 2. Математика избираеми часове
 3. Български език и литература
 4. Софтуерни науки
 5. История и цивилизации
 6. Музика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Физика и астрономия
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Технологии и предприемачество/ Информационни технологии
 5. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Английски език

 1. Биология и здравно образование
 2. Математика
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Изобразително изкуство
 6. Изобразително изкуство
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Математика избираеми часове
 5. История и цивилизации
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Български език и литература факултативни часове

 1. Английски език
 2. Математика избираеми часове
 3. Музика
 4. Биология и здравно образование
 5. География и икономика
 6. Български език и литература избираеми часове
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 3. Технологии и предприемачество/ Информационни технологии
 4. Математика
 5. История и цивилизации
 6. Физика и астрономия
 7. Час на класа

 1. Химия и опазване на околната среда
 2. География и икономика
 3. Английски език
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Математика
 6. Български език и литература
 7. Български език и литература факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. История и цивилизации
 5. Английски език
 6. Математика
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Биология и здравно образование
 4. Изобразително изкуство
 5. Изобразително изкуство
 6. Математика избираеми часове
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Музика
 2. География и икономика
 3. Български език и литература избираеми часове
 4. Математика
 5. Математика избираеми часове
 6. Биология и здравно образование
 7. Английски език

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Математика
 6. Информатика
 7. Час на класа

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Музика
 4. Математика
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език
 8. Компютърна математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Информатика
 5. Философия
 6. Математика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове
 8. Час по усмивки факултативни часове

 1. Физическо възпитание и спорт
 2. Информационни технологии
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Немски език
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Информатика
 6. Немски език
 7. Час на класа

 1. Немски език
 2. Немски език
 3. Математика
 4. Немски език
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове
 8. Час по усмивки факултативни часове

 1. Музика
 2. Философия
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Математика
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Немски език
 2. Информатика
 3. Български език и литература
 4. Математика
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Компютърна математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Български език и литература
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Информационни технологии
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Английски език
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Информатика
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Музика
 7. Компютърна математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Математика
 4. Философия
 5. Информатика
 6. Английски език
 7. Английски език
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Информатика факултативни часове

 1. Информационни технологии
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Английски език
 8. Час по усмивки факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Информатика
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Биология и здравно образование факултативни часове
 8. Обитаема зона факултативни часове

 1. Философия
 2. Математика
 3. Музика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Информатика
 4. Математика
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час по усмивки факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Информационни технологии
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Физика и астрономия
 5. История ицивилизации
 6. Биология и здравно образование
 7. Час на класа

 

 1. Философия
 2. Математика
 3. Английски език
 4. География и икономика
 5. Български език и литература
 6. Български език и литература
 7. Физика и астрономия
 8. Допълнителен час спортни дейности Волейбол

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Математика
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Дигитални науки - избираеми часове
 7. Дигитални науки - факултативни часове

 1. История и цивилизации
 2. Физика и астрономия
 3. Информационни технологии
 4. Испански/ Немски/ Руски
 5. Биология и здравно образование
 6. Английски език
 7. Изобразително изкуство

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Испански/ Немски/ Руски
 4. История и цивилизации
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика избираеми часове
 7. Математика факултативни часове
 8. Допълнителен час спортни дейности Плуване/Баскетбол

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Септември 2019
П В С Ч П С Н
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30