Директор Цветана Кюмюрджиева

Мили ученици,

Сред приказките, които четете и знаете, има една специална. Тя е вашата приказка, тази, която вие сами ще напишете, докато пораствате. За да бъде успешна, вие трябва да преминете през страната на познанието. Оттам преминават всички, които търсят своето място под слънцето. Страната на познанието свързва човека със света, помага му да различава доброто от злото, справедливото от несправедливото. За едно дълго пътуване винаги са необходими ориентири. И все пак знанието е привилегия, защото знаещият човек е по-умен от незнаещия, тъй като за него има повече възможности.

На добър час в световете на вашата приказка!

Директор Цветана Кюмюрджиева

Седмично разписание

 1. История и цивилизации
 2. Софтуерни науки
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Математика
 7. Час на класа

 1. Музика
 2. Английски език
 3. История и цивилизации
 4. Човекът и природата
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Математика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Български език и литература
 2. Музика
 3. Английски език
 4. Математика
 5. География и икономика
 6. Информационни технологии/ Технологии и предприемачество
 7. Технологии и предприемачество

 1. Човекът и природата
 2. Български език и литература
 3. Изобразително изкуство
 4. Изобразително изкуство
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Математика избираеми часове
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 6. Технологии и предприемачество

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. История и цивилизации
 4. Музика
 5. Математика
 6. Софтуерни науки
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Човекът и природата
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Математика
 5. Английски език
 6. Информационни технологии/Технологии и предприемачество
 7. Технологии и предприемачество

 1. Музика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Български език и литература
 4. Георграфия и икономика
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 6. Технологии и предприемачество

 1. Изобразително изкуство
 2. Изобразително изкуство
 3. Английски език
 4. Математика избираеми часове
 5. Български език и литература
 6. Човекът и природата
 7. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. История и цивилизации
 3. Човекът и природата
 4. Математика
 5. Български език и литература
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Час на класа

 1. Човекът и природата
 2. История и цивилизации
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Музика

 1. Изобразително изкуство
 2. Изобразително изкуство
 3. Човекът и природата
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. География и икономика

 1. Английски език
 2. Музика
 3. Математика
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Софтуерни науки
 7. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Информационни технологии/Технологии и предприемачество
 3. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 4. Математика избираеми часове
 5. География и икономика
 6. Български език и литература
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Биология и здравно образование
 3. География и икономика
 4. Български език и литература
 5. Информационни технологии/Технологии и предприемачество
 6. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 7. Час на класа

 1. История и цивилизации
 2. Математика
 3. Химия и опазване на околната среда
 4. Български език и литература
 5. Изобразително изкуство
 6. Изобразително изкуство
 7. Български език и литература факултативни учебни часове

 1. Математика
 2. Математика избираеми часове
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Физика и астрономия

 1. Английски език
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Музика
 5. География и икономика
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Български език и литература избираеми часове
 2. Английски език
 3. История и цивилизации
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Биология и здравно образование
 6. Математика избираеми часове
 7. Математика факултативни часове

 1. Биология и здравно образование
 2. Български език и литература
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Математика
 5. География и икономика
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации
 3. Математика
 4. Математика избираеми часове
 5. Музика
 6. Химия и опазване на околната среда
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Информационни технологии/Технологии и предприемачество
 5. Технологии и предприемачество/Информационни технологии
 6. Физика и астрономия
 7. Математика факултативни часове

 1. География и икономика
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Английски език
 4. Български език и литература
 5. Математика
 6. Изобразително изкуство
 7. Изобразително изкуство

 1. Английски език
 2. Български език и литература избираеми часове
 3. Биология и здравно образование
 4. История и цивилизации
 5. Математика избираеми часове
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Български език и литература факултативни часове

 1. Математика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Музика
 3. Информатика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Информационни технологии
 4. Български език и литература
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Български език и литература
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Информатика
 6. Математика
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Философия
 2. Математика
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Немски език
 2. Математика
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Философия
 6. Немски език
 7. Час на класа

 1. Информатика
 2. Немски език
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Немски език
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Немски език
 2. Информационни технологии
 3. Музика
 4. Немски език
 5. Немски език
 6. Български език и литература
 7. Математика факултативни часове

 1. Информатика
 2. Немски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Математика
 5. Немски език
 6. Немски език
 7. Английски език факултативни часове

 1. Математика
 2. Български език и литература
 3. Немски език
 4. Немски език
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Немски език
 7. Немски език

 1. Английски език
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Предприемачество
 3. Математика
 4. Увод в програмирането
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Философия
 5. Английски език
 6. Информационни технологии
 7. Допълнителен час спортни дейности

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Музика
 6. Български език и литература
 7. Информатика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Физическо възпитание и спорт
 7. Английски език

 1. Философия
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Информационни технологии
 7. Час на класа

 1. Английски език
 2. Информатика
 3. Математика
 4. Английски език
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Български език и литература
 8. Допълнителен час спортни дейности

 1. Математика
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Музика
 5. Български език и литература
 6. Английски език
 7. Биология и здравно образование факултативни часове

 1. Английски език
 2. Английски език
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Информатика
 5. Английски език
 6. Английски език

 1. Математика
 2. Физическо възпитание и спорт
 3. Български език и литература
 4. Български език и литература
 5. Английски език
 6. Английски език
 7. Английски език

 1. Физика и астрономия
 2. Английски език
 3. Английски език
 4. Физическо възпитание и спорт
 5. Химия и опазване на околната среда
 6. География и икономика
 7. Час на класа

 

 1. Математика
 2. Информационни технологии
 3. Български език и литература
 4. Испански/ Немски/ Руски
 5. Биология и здравно образование
 6. Философия
 7. История ицивилизации

 1. Биология и здравно образование
 2. История и цивилизации
 3. Физическо възпитание и спорт
 4. Математика
 5. Математика избираеми часове
 6. Английски език
 7. Дигитални науки
 8. Допълнителен час спортни дейности - плуване

 1. Физика и астрономия
 2. Испански/ Немски/ Руски
 3. Биология и здравно образование
 4. История и цивилизации
 5. Математика
 6. Английски език
 7. Математика факултативни часове

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. География и икономика
 4. Химия и опазване на околната среда
 5. Математика избираеми часове
 6. Изобразително изкуство
 7. История и цивилизации
 8. Допълнителен час спортни дейности - волейбол

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Август 2020
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31