ОБУЧЕНИЕ В ПМГ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ – ГАБРОВО за периода 30.11.2020 – 21.12.2020 г. вкл.

Уважаеми родители и ученици,
От 30.11.2020г. /понеделник/ до 21.12.2020г. /понеделник/ обучението ще се осъществи в електронна среда в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание /без допълнителния час по физическо възпитание и спорт/, с начален час 8:00 при следния график на учебното време:

1. час 08:00 – 08:40
2. час 08:50 – 09:30
3. час 09:40 – 10:20
4. час 10:30 – 11:10
Голямо междучасие – 30 мин.
5. час 11:40 – 12:20
6. час 12:30 – 13:10
7. час 13:20 – 14:00
8.час 14:10 – 14:50
15:00 – 16:00 часа – консултации с учителите по учебни предмети.

Началото на учебните часове е едно и също за всички ученици и съответства на посоченото по-горе разписание, а краят за учениците от прогимназиален етап е различен, съответстващ на тяхната продължителност от 30 мин.

Учениците които не се включат в учебен час ще получат отсъствие за съответния час.
Училището изпълнява всички мерки за безопасност, за да опази здравето на учениците.
Разчитаме на подкрепата на всички родители!

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Март 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31