Информация за обучението на учениците в периода 04.02.2021 - 17.03.2021г. вкл.

Уважаеми родители и ученици,
От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. ще се провеждат присъствени учебни занятия за
учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график и
утвърденото седмично разписание за втори учебен срок, както следва:
- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12
клас;
- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11
клас;
- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12
клас.
В този период от време, извън посочения график, обучението на учениците от 5 до 12
клас ще се провежда в електронна среда в платформата Microsoft Teams по утвърденото
седмично разписание за втория учебен срок /без допълнителния час по ФВС/.
Началото на учебните часове за всички ученици е 08:00ч, продължителността на
учебния час е 40 минути, при спазване на следния график на учебното време:
1. час 08:00 – 08:40
2. час 08:50 – 09:30
3. час 09:40 – 10:20
4. час 10:30 – 11:10
Голямо междучасие- 30 минути
5. час 11:40 – 12:20
6. час 12:30 – 13:10
7. час 13:20 – 14:00
8. час 14:10 – 14:50
15:00 – 16:00 часа – консултации с учителите по учебни предмети.
Краят на учебните часове за учениците от прогимназиален етап, обучавани в
електронна среда е различен, съответстващ на тяхната продължителност от 30 мин.
Училището изпълнява всички противоепидемични мерки за безопасност, за да опази
здравето на учениците.
Разчитаме на подкрепата на всички родители!

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Февруари 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28