Конкурс за отдаване под наем на ученически стол - кухненски блок, спомагателни и сервизни помещения

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" – ГАБРОВО

OБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

Наименование на обекта

Кухненски блок, спомагателни и сервизни помещения 

Заповед №

РД-04-1030/31.08.2023 г.

Полезна площ, кв.м. 243,43

Дата и час на провеждане на конкурса

19.09.2023 г. 09.30 ч.

Повторно провеждане:

26.09.2023 г. 09.30 ч.

Начален наем, лв.

430,87 лв.

Закупуване на конкурсна документация

04.09.2023 г. до 18.09.2023 г.

19.09.2023 г. до 25.09.2023 г.

 

Конкурсът ще се проведе в Камерна зала на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев".
Конкурсната документация ще се получава в канцеларията на гимназията след представяне на банков документ за заплащане в банка ДСК ЕАД.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9.00 -16.00 ч. до крайния срок за закупуване на документи за участие. Право на оглед имат лицата, закупили конкурсни документи и след предварително съгласуване с ръководството на гимназията.

За допълнителна информация: тел: 066/804 096.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юли 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31