Административни услуги

- Приемане на ученици в държавните и в общинските училища

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

- Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

- Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

- Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

- Издаване на диплома за средно образование

 


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ПМГ "АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ"


Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

    • Годишен отчет за 2020г.
    • Годишен отчет за 2019г.
    • Годишен отчет за 2018г. - През 2018г. в училището няма подадени заявления по ЗДОИ
    • Годишен отчет за 2017г. - През 2017г. в училището няма подадени заявления по ЗДОИ
    • Годишен отчет за 2016г. - През 2016г. в училището няма подадени заявления по ЗДОИ

Работно време на канцеларията на училището: от понеделник до петък, от 8:00 до 16:30 часа.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Декември 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31