В новата STEM учебна среда учениците от 5 до 12 клас ще имат възможност да съчетаят обучението в различни области на познанието с експериментална дейност.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на образователното министерство по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Основна цел е създаване и развитие на творчески STEM-център като среда за учене и изследване чрез преживяване, експериментиране и творчество.
Реализацията на проекта за създаване и развитие на STEM-център за дигитални създатели в гимназията подкрепя и развива въведените вече трета година иновативни дейности и е част от изпълнението на училищната стратегия за качествено образование.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към сайта на проекта https://teachers.mon.bg

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Април 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30