„Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“


В камерната зала на Природоматематическа гимназия "Акадeмик Иван Гюзелев" - Габрово се проведе Ден на Еразъм+. Ученици и учители, участвали в Проект 2023-1-BG01-KA122- VET-000140438 „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ по КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ на Програма „Еразъм+ имаха честта да споделят положителното въздействие на програмата. Представени бяха дейностите и резултатите от проекта. Участниците споделиха опит, обмениха информация за проведените практики и европейските ценности както и за ползите от образователните мобилности, и значението на Еразъм+. Пред присъстващите на събитието беше представена и информация за условията за включване в следващи проекти.


ПМГ „ Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово реализира втората мобилност на 12 ученици и 5 учители в гр. Барселона, Испания

В периода от 17.02.2024г. до 03.03.2024г. участниците в проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000140438 „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ по КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ на Програма „Еразъм+“ реализираха втората мобилност на гимназията в гр. Барселона, Испания с основна цел посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение /ПОО/ за обмен на добри практики.

Дванадесет ученици от 10,11 и 12 клас от специалност - „Системен програмист“  проведоха учебната си практика в гр. Барселона, Испания. В продължение на две седмици учениците имаха възможността да усъвършенстват своите дигитални, езикови и професионални умения в испанските IT компании  - Project Management Institute (PMI), A Poc A Poc, SciArt Design и KinderBarcelona.

В периода от 24.02.2024 до 03.03.2024г. трима учители от гимназията реализираха едноседмична мобилност за персонала с основна цел посещение на местни IT компании и на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение /ПОО/ за обмен на добри практики. Заедно с част от учениците те възможността да посетят IT  компаниитеe - D Factory и Ateneu Gracia, Jamgo Coop, Fàbrica del Sol, които представиха иновациите си в областта на технологиите (роботика, 3D принтиране, изкуствен интелект, кибер сигурност и др.) и екологията.

Престоят на всички участници в мобилността бе изпълнен с отлични впечатления от различната работна среда, общуването с нови хора и топлото посрещане на партньорите ни в Испания - Bamos. Незабравим момент за 17 участници е организираната от Bamos културна програма в гр. Барселона.

След приключване на последния работен ден участниците в проекта – учители и ученици получиха сертификати за участие в мобилност по Програма „Еразъм+“ и сертификати - Europass Mobility, които са високо признание за придобития професионален опит в чужбина.

Осъществяването на втората мобилност в Испания с основна цел посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение/ПОО/ за обмен на добри практики и решения ще благоприятства за усъвършенстване на дигиталните и езиковите умения на ученици и учители в годината на уменията и за устойчивото взаимодействие на образование, наука и бизнес.


Списък на класираните ученици за обучението в гр. Барселона, Испания - тук.

Доклад за резултатите от проведената родителска среща - тук.


ПМГ „ Академик Иван Гюзелев“ – гр. Габрово реализира първата мобилност на 12 ученици и 5 учители в гр. Будапеща, Унгария

В периода от 16.10.2023г до 30.10.2023г. участниците в проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000140438 „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ по КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ на Програма „Еразъм+“ реализираха първата мобилност на гимназията в гр. Будапеща, Унгария с основна цел посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение /ПОО/ за обмен на добри практики.

В рамките на две учебни седмици дванадесет ученици от 10,11 и 12 клас работиха по специалността си - „Системен програмист“ в унгарските IT компании  - Offisys Kft., Miklós Laura и AgilXpert Kft. В края на учебната практика в присъствието на учители от гимназията и менторите на трите компании нашите ученици представиха на английски език презентации, с които демонстрираха усъвършенстваните си езикови и дигитални компетенции.

В периода 23.10-30.10.2023г. трима учители от гимназията реализираха едноседмична мобилност за персонала като посетиха водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение /ПОО/ за обмен на добри практики.

Незабравим момент за всички участници в проекта е организираната от партньорите ни - 1CEBA туристическа обиколка на гр. Будапеща.

След приключване на последния работен ден участниците в проекта – учители и ученици получиха сертификати за участие в мобилност по Програма „Еразъм+“ и сертификати - Europass Mobility, които са високо признание за придобития професионален опит в чужбина.

Осъществяването на първата мобилност в Унгария с основна цел посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение/ПОО/ за обмен на добри практики и решения ще благоприятства за усъвършенстване на дигиталните и езиковите умения на ученици и учители в годината на уменията и за устойчивото взаимодействие на образование, наука и бизнес.

Линк към видеоклип от практиките на групата - тук


Списък на класираните ученици за обучението в гр. Будапеща, Унгария - тук.

Доклад за резултатите от проведената родителска среща - тук.


Информираме ви, че започва процедура за подбор на ученици за мобилност – м. октомври 2023 в гр. Будапеща, Унгария и м. март в Барселона, Испания. Във всяка мобилност ще участват по 12 ученици от професионална паралелка Системно програмиране с 2 придружаващи учители.
Необходими документи:
1) заявление за участие в мобилност;
2) мотивационно писмо (на английски и на български език).
Резюме на проекта
Основните цели на проекта „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ са:
• усъвършенстване на дигиталните и езиковите умения на ученици и учители в годината на уменията чрез създаване на устойчиви международни партньорства за образование, наука и бизнес;
• практическо обучение по специалността по която се обучават учениците и наблюдение от учители на организацията и управлението на училищните процеси, експерименталната и изследователската работа в STEM среда;
• разработване и реализиране на концепция за модернизация на образователната инфраструктура на гимназията чрез наблюдение на съвременно оборудване и обзавеждане в Европейски професионални училища;
• повишаване на комуникативната компетентност на учители и ученици, участващи в краткосрочната мобилност.
В целевата група на проекта могат да участват ученици от 10,11 и 12 клас от професионалната паралелка на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ - гр. Габрово. Отпусната финансова подкрепа за проекта е на стойност 75331 EUR. Участници в проекта са 24 ученици от професионалните паралелки (10,11 и 12 клас) и 4 учители.
Партньори по проекта са:
Offisys Kft., Hungary
Adrian Gines Alvarez , Spain
Подборът на учениците за участие в мобилностите се осъществява от комисия, която е назначена със заповед на директора на ПМГ.
Броят на учениците за двете мобилности е 24 (Испания -12 и Унгария -12).
Скала за оценяване при максимален брой точки 100.
Критерии за подбор:
Успех от предходната учебна година - 5т.
Участия в състезания и извънкласни занимания - 10т.
Поведение и дисциплина на ученика /наказания и забележки/ - 15т.
Оценяване на нивото на владеене на английски език - 20т.
Мотивационно писмо (добре аргументирано) -10т.
Интервю за преценка на комуникативните умения на английски език - 20т.
За ученици с нисък социален статус и/или полусираци 10т.
Участие в училищни или други инициативи за опазване на околната среда - 10т.
Класират се първите 24 ученици, като се включват и три резерви.
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия, която е определена със заповед на директора и ще се проведе на два етапа – подбор на документи и интервю на английски език.
I етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие в подбор /свободен текст/;
2. Мотивационно писмо за участие в мобилност /на английски и български език/
Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и предоставили нужните документи. Посочените документи да се подадат в канцеларията на гимназията в срок до 18.09.2023г.
II етап – Определяне нивото на владеене на английски език (ниво В1)
Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на интервюто.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юли 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31