От 28 до 29 март 2024г. иновативна Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – гр. Габрово бе домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН за сътрудничество и обмен на иновации. В дейностите по мобилност участваха директори, заместник директори, учители и ученици от иновативна НПМГ „Любомир Чакалов“- гр. София, ППМГ „Никола Обрешков“-гр. Казанлък и ППМГ „Св. Климент Охридски“ –гр. Монтана. За добре дошли гостите бяха приветствани от директора г-жа Цветана Кюмюрджиева и г-жа Снежана Блажева, старши експерт по математика в РУО- Габрово.

Участниците се запознаха с историята на училището-домакин, структурата му, иновациите в обучението и основните характеристики на учебния план. Програмата включваше представяне на иновативните дейности в ПМГ, посещение в иновативни учебни часове по Софтуерни в прогимназиален и първи гимназиален етап, работни срещи за обмяна на опит между учители. В рамките на уъркшоп възпитаниците на четирите природоматематически гимназии представиха разработките си по проект „Изграждане на Смарт дом заедно с компютърна мрежа“. Ученици от IX, X, XI и XII  класове на четирите гимназии сформираха 3 екипа, в които разработваха проекти за смарт къща с градина, смарт тристаен апартамент и проект за банка. Областният управител Мария Башева- Венкова поздрави участниците и с интерес изгледа представянето на проектите на младежите, които не само създават интелигентни решения и компютърна мрежа, но и интериорен дизайн с помощта на различни приложения. 

На финала на гостуването си гостите споделиха своите впечатления от наблюдаваните уроци, изразиха задоволството си от видяното и преживяното, както и желанието си за бъдещо сътрудничество. В периода 11-12 април 2024г.  четирима учители и четирима ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово посетиха иновативна НПМГ „Любомир Чакалов“- гр. София. Домакините демонстрираха своя иновативен проект „Профилираната подготовка по математика и природни науки – ключ към успеха в университета“, който включва сътрудничество между НПМГ и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София. В неформална обстановка и преки разговори учители и ученици от училищата партньори заедно споделиха опита и впечатленията си от работата в областта на иновациите.

От 19.04 до 21.04.2023г. иновативна Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – гр. Габрово беше домакин на среща по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН за сътрудничество и обмен на иновации. В дейностите по мобилност участваха директори, заместник директори, учители и ученици от иновативно 51 СУ „Елисавета Багряна“- гр. София, ППМГ „Добри Чинтулов“ - гр. Сливен и СУ „Васил Левски“- гр. Брезник. Националната програма „Иновации в действие“ предоставя възможност на учители и ученици от различни училища и населени места в България да споделят добри практики, да обсъждат проблеми и решения, свързани с обучението, да споделят своите успехи. За добре дошли гостите бяха приветствани от директора г-жа Цветана Кюмюрджиева и поздравени с емоционална програма от талантливите ученици на гимназията домакин. Поздрав към участниците отправиха г-н Георги Маринов, началник РУО- Габрово и г-жа Емилия Ангелова, старши експерт в РУО.

В рамките на събитието се представиха добри практики за въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението; използване на нови методи на преподаване и разработване по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Програмата включваше представяне на иновативните дейности в ПМГ, посещение в иновативни учебни часове по Софтуерни и Дигитални науки в прогимназиален и първи гимназиален етап, работни срещи за обмяна на опит между учители. За учениците бяха организирани работни ателиета с учители от училището домакин. В същото време техните преподаватели с дискусия на тема „Иновацията като възможност за развитие на нови учебни предмети“ обсъждаха потребностите на съвременните ученици от въвеждане на нови иновативни учебни предмети и как учителите да предложат подходи и практики, които да ги въвлекат в учебен процес, който да ги мотивира и ангажира. Трите дни на обмен на добри практики срещнаха съмишленици, обогатиха всеки един от участниците, донесоха удовлетвореност от съвместната работа.

Продукти от мобилността:

- Статия относно събитието - тук

- Албум със снимки от домакинството в Габрово - тук

- Албум със снимки от домакинството в София - тук

logo ischools resized"Модел за активно учене, развитие на дигитални компетентности и училищно лидерство"


Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.
След успешно приключил четиригодишен период на проекта за иновация „Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност“ на основание Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“  е одобрена с втори проект за иновация „Модел за активно учене, развитие на дигитални компетентности и училищно лидерство“.
Иновацията в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“  ще продължава да развива обучителния процес чрез усъвършенстване на дигиталните компетентности, провокиране на аналитично и креативно мислене, създаване на иновативна подкрепяща среда, изграждане на иновативно модулно учебно съдържание.
С въвеждането на модулните часове ще отговорим на съвременните изисквания и ще подготвим учениците за придобиване и усъвършенстване на компетентности в IT-сферата.

От 13.11 до 15.11.2019 г. Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – Габрово като иновативно училище беше домакин на среща по Национална програма на МОН за сътрудничество и обмен на иновации.продължаваNP inov 11 19G

 

questionВъв връзка с проекта за иновативно училище на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев", молим родителите на ученици от V, VI, VIII, IX а/б/в, XI а/б/в и XII а/б/в клас да попълнят следната анкета http://shopeee.com/s/mwh
 

Благодарим за отделеното време!

logo ischools resized"Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност"


   От учебната 2018/2019г.  ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“ има статут на иновативно училище.

   На основание Решение № 479 на Министерския съвет от 05 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища за    учебната 2019/2020 година, ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“  за втора поредна година получи статут на иновативно училище.  

   Иновацията ще продължава да развива обучителния процес и през учебната  2019/2020 година чрез избираеми модули в V,VI, IX и X клас, като целта е усъвършенстване на дигиталните компетентности, провокиране на аналитично и креативно мислене, създаване на иновативна подкрепяща среда, изграждане на иновативно модулно учебно съдържание. Чрез въвеждане на модулните часове ще отговорим на съвремените изисквания и ще подготвим учениците за придобиване и усъвършенстване на компетентности в IT-сферата. Обучението по учебен предмет „Личностно развитие“ в IX клас има за цел да надгради знанията от „Час по усмивки“ и да гарантира хуманитарния аспект на образованието им.


Иновации през учебна 2018-2019 година:

  • V, VI, VIII и IX клас - с нов учебен план и програма: Софтуерни науки (V-VI клас), Компютърна математика (VIII клас), Час по усмивки (VIII клас), интердисциплинарен предмет Обитаема зона (VIII клас) и Дигитални науки (IX клас)
  • XI-XII клас - избираеми модули по информатика и ИТ

„Иноватори в традициите, традиционалисти в новаторството“

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юли 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31