Обществени поръчки

11.05.2022г. - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

25.03.2019г. - Обявление за възложена поръчка 25.03.2019г. - Обявление за възложена поръчка

25.03.2019г. - Договор на обществена поръчка "ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 'АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ"

29.01.2019г. - ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ "ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 'АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ'"

29.01.2019г. - Решение за откриване на процедура за обществена поръчка за договаряне без предварително обявление "Доставка на природен газ за нуждите на Природоматематическа гимназия 'Академик Иван Гюзелев'"

Връзка към АОП

ДОГОВОР ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ "АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА"

 

13.07.2018 г. ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ "АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА"

ФОРМА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ Няма постъпили оферти до изтичане на крайния срок.

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в Обществена поръчка с предмет: "Инженеринг- проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на част от спортна площадка - тук 

ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - тук 

1. Открита процедура по ЗОП на обществена поръчка с предмет:  " Доставка на ИКТ продукти "  в ПМГ " Акад. Иван Гюзелев " - Габрово.

 2. Събиране на оферти с обява с предмет „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА":

- обява;
- документация;
- връзка към АОП.

3. Събиране на оферти с обява с предмет „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА":

- обява;
- документация;
- връзка към АОП.

4. Събиране на оферти с обява с предмет „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" - ГАБРОВО":

- обява;
- документация;
- връзка към АОП.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юли 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31