НАША ГОРДОСТ

Добре дошли на официалната страница на
Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" гр. Габрово!

Доставка на ИКТ продукти

27 октомври 2014г.

Публична покана по ЗОП на обществена поръчка с предмет: " Доставка на ИКТ продукти"

 Публична покана отвори
 Документация за участие в поръчка, възлагана чрез публична покана отвори

 

 06 ноември 2014г.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на плик

На основание на чл.101г, ал.1 от ЗОП, във връзка с публична покана ID 9035204, публикувана на 27.10.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет  " Доставка на ИКТ продукти " в    ПМГ  " Акад. Иван Гюзелев " на 06.11.2014г. от 13.30 ч. в Камерната зала в сградата на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - гр. Габрово, Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени от участниците в открита процедура, назначена със Заповед №РД-04-295/06.11.2014г. на Възложителя, ще пристъпи към отваряне на ПЛИК с предлагана цена на допуснатия Участник.

 Протокол от резултатите отвори

10 ноември   2014г.

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката отвори
 Ценово предложение отвори
 Договор

отвори

 Фактура отвори
 Спецификация отвори
 Приемо - предавателен протокол отвори
 Платежно нареждане отвори
 Банково извлечение отвори

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Март 2023
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31