Извънкласна дейност

 


 

В ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово, стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Съгласно чл.21а ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование, се провежда анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. Предстои изготвяне на Анализ на резултатите от анкетирането, като основа за изработването на Училищна програма за занимания по интереси. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа, съответно желанията и потребностите на учениците от ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово.

IMG 20190516 113655

На 16 май 2019 г. ученици от 9 клас посетиха Националното военно училище "Васил Левски" във Велико Търново. Там те се запознаха с основните задължения и отговорности на българския войник, заеманите длъжности в българската армия и възможностите за обучение в училището. Учениците видяха различни военни оръжия.

Окръжен съд Габрово

По повод деня на отворените врати в Окръжен съд - Габрово на 16.04.2019 г. ученици от 9б, г и 11г класове от ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" посетиха Окръжен съд, където бяха запознати с функциите на съда, организацията на работа в различните служби, както и с различните дела, и някои основни моменти в процеса на правораздаване.

Подкатегории

През учебната 2022/2023 година в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ учениците имат възможност да участват в следните клубове за извънкласна дейност по интереси:

 № 

Клуб

 Клас 

Тематична област

Ръководител

1

"Мисъл и слово"

10

Технологии

Александър Емилов

2

"Искам да знам"

12

Технологии

Лалка Денчева

3

„Подготовка за НВО по

български език и литература“

7

Технологии

Ванеса Пенева

4

„Подготовка за ДЗИ по
английски език“

12

Технологии

Нина Люцова

5

„Подготовка за НВО по
английски език“

10

Технологии

Мария Попова

6

„Езиково развитие по
английски език“

11

Технологии

Мария Попова

7

„Подготовка за НВО по
немски език“

10

Технологии

Габриела Стоянова

8

„Питагор“

7

Математика

Велина Коева

9

„Паскал“

9

Математика

Илка Неделева

10

Подготовка за НВО в 10
клас по математика

10

Математика

Павлина Стефанова

11

„Химията -лесна и
интересна“

11-12

Природни науки

Атанаска
Кюмюрджиева

12

„Разработка на игри“

8-9

Дигитална
креативност

Милена Георгиева

13

„Подготовка за матура по
информатика“

12

Дигитална
креативност

Христо Христов

14

„Компютърна
електроника“

8 - 12

Дигитална
креативност

Христо Христов

15

„Футбол“

8 - 11

Спорт

Румен Янчев
16

„Волейбол“

8-9 Спорт Ясен Симеонов
17

„Народни танци“

8-11 Изкуство и култура Антоанета Андреева
18

„Хорова формация“

5-9 Изкуство и култура Пенка Паунова
19

„Фотография“

5-11 Изкуство и култура Ивелин Пенчев

Д О Б Р Е   Д О Ш Л И

  

на страницата на Театрална формация "Д В И Ж Е Н И Е"

maski photo

Нашето голямо пътуване без виза и билет в света на театъра започна в далечната 1990.

НИЕ, участниците в театралната формация,

ЗНАЕМ, ЧЕ

  • ТЕАТЪРЪТ възпитава в усет към красивото, в толерантност, отговорност, точност;
  • каквото и да си изберем като професия, тези качества са ни нужни на сцената ЖИВОТ;
  • директният допир до изкуството ТЕАТЪР, чрез своята синкретика (съченание в едно на музика, слово и танц ) разкрепостява чрез магията на превъплъщението;
  • ТЕАТЪРЪТ е игра-магия, в която 2+2 никога не прави 4...
Ако не беше МАГИЯТА, ако не беше здравото ни "прихващане" от нея, едва ли бихме оцелели вече повече от 20 години като формация!

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Май 2023
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31