l pr ucil Скъпи ученици, родители и приятели на ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“,

Щастливи сме да Ви уведомим, че сме избрани за дарение по проекта “Обичам моето училище” на благотворителната организация “LightSorce”, основана от Артър Спърлинг и неговата съпруга г-жа Албена Спърлинг.

Проектът има за цел да възпита у учениците естетическа нагласа чрез балансирана и релаксираща учебна среда и стартира от месец септември 2019 г..

Ще бъде изработен нов интериорен дизайн на училището ни. Стаите, коридорите и фоайетата ще бъдат украсени и ще създадем атмосфера, която ще мотивира учениците да учат с желание.

Доброволчески групи от ученици, учители и родители ще се включат в реализирането на това прекрасно начинание.

Надяваме се, че на финала всички заедно ще се поздравим с една по-различна, по-мотивираща, по-творческа и позитивна среда, за да може всеки ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“  да каже: „Обичам моето училище!“.

Споделяме с вас красотата и позитивизма, чрез обновените стаи по проекта на първия етаж на гимназията.

 NOIR

         От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година

в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“. 

         Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022г.

           Дейността  се реализира под формата на клубове и включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

JA A3 Calendar 2019 20 19oct  За трета поредна година ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ предоставя обучение по финансова грамотност на учениците в гимназиален етап.

 Инициативата е с национален обхват на образователната институция Джуниър Ачийвмънт България в партньорство  с  МОН, институционалната подкрепа на НАП, КФН, сдружения и асоциации на финансовия сектор - Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Българска асоциация за лизинг (БАЛ), Българска асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Проектът е подкрепен финансово от Европейската банка за възстановяване и развитие, а водещи корпоративни партньори са NN България, BNP Paribas и Финансова група „Карол“.

Учебната програма съчетава традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии. Темите обхващат стратегии за управление на парите, заетост и доходи, бюджетиране, спестяване, кредити и дълг, защита на потребителите, застраховане, разумно потребление, управление на риска и инвестиране.

Важен елемент е участието на доброволците от бизнеса, които обогатяват  практическите знания на учениците и след завършване на курса те ще имат разбиране за това, как финансовите им избори ще им помагат да получават това, което искат и от което се нуждаят в живота си.

Microsoft Education

ПМГ " АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ "  - ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
MS

От 2014г.  в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се провеждат сертификационни изпити на Certiport & Pearson VUE. Обучението е по програмите на водещи производители в индустрията на информационните технологии като Microsoft, Adobe, Autodesk, и много други. Подготовката акцентира на индивидуални занимания и специфичен конспект, гарантиращ успешното сертифициране на кандидата.tcenter

Издържаният тест валидира високо квалифицирани знания и умения, съответстващи на специфичните изисквания на пазара на труда.
Сертифицираният специалист е с по-висока конкурентност, достъп до професионални общности и специализирани ресурси.

ЕднImg mayaа от сертификационните програми е Autodesk Certified User in Autodesk Maya®. Демонстрира и утвърждава 3-D анимационни умения, моделиране и симулации. Горди сме с постиженията на Деница и Десислав от 12б клас, които успешно издържаха своя изпит през декември 2019г. Поздравления и напредък по избрания кариерен път!

 

ВАЖНО !!!

ВСИЧКИ ИЗПИТИ ПО ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ПЕРИОДА 01.09.2019г. - 30.06.2020г.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Юли 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31