Математическа гимназия за трета поредна година е включена в списъка на иновативните училища в България. Като иновативно училище, от 07 до 09 юни 2021 г. е домакин на среща  за обмен на добри иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“ на МОН съвместно с иновативно 18.СУ „Уилям Гладстон“, гр. София и неиновативно ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Антон, област София. Екипите са съставени от директори, учители и ученици в трите партниращи си училища.  Предстоящите три дни ще са с акцент върху професионалното сътрудничество, развитие и разпространение на иновации в образованието. В програмата са включени посещения на открити уроци в иновативните часове. Ще се наблюдават работилница по Създаване на игри, Роботика и Програмиране на Scratch, Компютърна графика с CorelDraw. Съвместната работа включва поредица от представяния и дискусии между екипите и предложения за развитие.

 Линк към галерия от събитието - тук.

 

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. https://www.mon.bg/bg/100925

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

На 28 април 2021 г. в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ по Националната програма „Бизнесът преподава“ модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ и модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ се проведе демонстрационно обучение от представители на „Атласком“ ООД, гр. София, с учениците от четири паралелки и учителите по информатика и ИТ. На срещата представителите на ИТ фирмата презентираха по интересен и забавен начин пред учениците изцяло нова концепция в образователните технологии: самостоятелни VR очила, оборудвани с уникален, удобен за учениците интерфейс, жестово управление, вградени образователни ресурси и лесни за употреба учителски контроли. ClassVR е иновативна нова технология, проектирана да повиши ангажираността на учениците от всички възрастови групи и да постигне трайно повишаване на нивото на знанията им. Идеалното решение за оборудване на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) лаборатории, като изцяло трансформира учебната среда, начина да преподаване и образователния процес. Материалите и информацията от обученията ще бъдат използвани от учителите и учениците в учебния процес в новоизградения STEM център в гимназията.

Линк към галерия от събитието - тук!

В новата STEM учебна среда учениците от 5 до 12 клас ще имат възможност да съчетаят обучението в различни области на познанието с експериментална дейност.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на образователното министерство по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Основна цел е създаване и развитие на творчески STEM-център като среда за учене и изследване чрез преживяване, експериментиране и творчество.
Реализацията на проекта за създаване и развитие на STEM-център за дигитални създатели в гимназията подкрепя и развива въведените вече трета година иновативни дейности и е част от изпълнението на училищната стратегия за качествено образование.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към сайта на проекта https://teachers.mon.bg

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Ноември 2021
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30