На 28 април 2021 г. в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ по Националната програма „Бизнесът преподава“ модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ и модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ се проведе демонстрационно обучение от представители на „Атласком“ ООД, гр. София, с учениците от четири паралелки и учителите по информатика и ИТ. На срещата представителите на ИТ фирмата презентираха по интересен и забавен начин пред учениците изцяло нова концепция в образователните технологии: самостоятелни VR очила, оборудвани с уникален, удобен за учениците интерфейс, жестово управление, вградени образователни ресурси и лесни за употреба учителски контроли. ClassVR е иновативна нова технология, проектирана да повиши ангажираността на учениците от всички възрастови групи и да постигне трайно повишаване на нивото на знанията им. Идеалното решение за оборудване на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) лаборатории, като изцяло трансформира учебната среда, начина да преподаване и образователния процес. Материалите и информацията от обученията ще бъдат използвани от учителите и учениците в учебния процес в новоизградения STEM център в гимназията.

Линк към галерия от събитието - тук!

В новата STEM учебна среда учениците от 5 до 12 клас ще имат възможност да съчетаят обучението в различни области на познанието с експериментална дейност.
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на образователното министерство по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Основна цел е създаване и развитие на творчески STEM-център като среда за учене и изследване чрез преживяване, експериментиране и творчество.
Реализацията на проекта за създаване и развитие на STEM-център за дигитални създатели в гимназията подкрепя и развива въведените вече трета година иновативни дейности и е част от изпълнението на училищната стратегия за качествено образование.

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Линк към сайта на проекта https://teachers.mon.bg

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: pmg_gab@abv.bg

Календар

Май 2021
П В С Ч П С Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31