„Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“


Списък на класираните ученици за обучението в гр. Будапеща, Унгария - тук.

Доклад за резултатите от проведената родителска среща - тук.


Информираме ви, че започва процедура за подбор на ученици за мобилност – м. октомври 2023 в гр. Будапеща, Унгария и м. март в Барселона, Испания. Във всяка мобилност ще участват по 12 ученици от професионална паралелка Системно програмиране с 2 придружаващи учители.
Необходими документи:
1) заявление за участие в мобилност;
2) мотивационно писмо (на английски и на български език).
Резюме на проекта
Основните цели на проекта „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ са:
• усъвършенстване на дигиталните и езиковите умения на ученици и учители в годината на уменията чрез създаване на устойчиви международни партньорства за образование, наука и бизнес;
• практическо обучение по специалността по която се обучават учениците и наблюдение от учители на организацията и управлението на училищните процеси, експерименталната и изследователската работа в STEM среда;
• разработване и реализиране на концепция за модернизация на образователната инфраструктура на гимназията чрез наблюдение на съвременно оборудване и обзавеждане в Европейски професионални училища;
• повишаване на комуникативната компетентност на учители и ученици, участващи в краткосрочната мобилност.
В целевата група на проекта могат да участват ученици от 10,11 и 12 клас от професионалната паралелка на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ - гр. Габрово. Отпусната финансова подкрепа за проекта е на стойност 75331 EUR. Участници в проекта са 24 ученици от професионалните паралелки (10,11 и 12 клас) и 4 учители.
Партньори по проекта са:
Offisys Kft., Hungary
Adrian Gines Alvarez , Spain
Подборът на учениците за участие в мобилностите се осъществява от комисия, която е назначена със заповед на директора на ПМГ.
Броят на учениците за двете мобилности е 24 (Испания -12 и Унгария -12).
Скала за оценяване при максимален брой точки 100.
Критерии за подбор:
Успех от предходната учебна година - 5т.
Участия в състезания и извънкласни занимания - 10т.
Поведение и дисциплина на ученика /наказания и забележки/ - 15т.
Оценяване на нивото на владеене на английски език - 20т.
Мотивационно писмо (добре аргументирано) -10т.
Интервю за преценка на комуникативните умения на английски език - 20т.
За ученици с нисък социален статус и/или полусираци 10т.
Участие в училищни или други инициативи за опазване на околната среда - 10т.
Класират се първите 24 ученици, като се включват и три резерви.
Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия, която е определена със заповед на директора и ще се проведе на два етапа – подбор на документи и интервю на английски език.
I етап – ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие в подбор /свободен текст/;
2. Мотивационно писмо за участие в мобилност /на английски и български език/
Комисията ще направи предварителен подбор по представените документи за кандидатстване и ще допусне до тест само кандидатите, отговарящи на общите изисквания и предоставили нужните документи. Посочените документи да се подадат в канцеларията на гимназията в срок до 18.09.2023г.
II етап – Определяне нивото на владеене на английски език (ниво В1)
Ученикът отговаря на въпроси на комисията, свързани с неговата лична мотивация за участие в проекта, силните и слабите му страни, умения за разговор на английски език. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на интервюто.

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Февруари 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29