Прием след IV клас

ВАЖНО, ЗА ВАС ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ


График на дейностите по приемането на учениците в V клас

Заповед №РД09-283/ 05.02.2024 г. на Министър на образованието и науката на Република България - тук


Регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" за учебната 2024/2025 година ще бъде допълнен и актуализиран във връзка с промяна в нормативната уредба


Държавен план-прием на ученици в V клас в Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" за учебната 2024/2025 година


Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)


За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Февруари 2024
П В С Ч П С Н
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29