Прием след VII клас

Прием след VII клас

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания  за учениците в 7. клас през учебната 2022/ 2023 година:

 • Български език и литература - 13 юни 2023 г.
 • Математика - 16 юни 2023 г.

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (публ. 13.09.2019 г.)


 План-прием за учебната 2023 / 2024  година

Паралелки след завършен VII клас
дневна форма на обучение

Профилирани

паралелки

Срок на

 обучение 

Брой

 паралелки 

Брой

 ученици 

 Приемни 

изпити

 Балообразуващи предмети  от свидетелството за основно образование

Математически с интензивно изучаване на английски език (13 места) / немски език (13 места)

5

1

26

БЕЛ

  М 

БЕЛ

М

Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език (13 места) / немски език (13 места)

5 1 26 БЕЛ М БЕЛ М

Природни науки с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

БЗО

Професионална

паралелка

Срок на

обучение

Брой

паралелки

Брой

ученици

Приемни

изпити

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование

Системен програмист с интензивно изучаване на английски език

5

1

26

БЕЛ

М

М

ИТ

БЕЛ - Български език и литература; М - Математика;
БЗО - Биология и здравно образование; ИТ - Информационни технологии

Балообразуване за профил Математически с интензивно изучаване на английски / немски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски / немски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Български език и литература
  - по Математика

Балообразуване за профил Природни науки с интензивно изучаване на английски език :

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Биология и здравно образование

Балообразуване за професионална паралелка Системен програмист с интензивно изучаване на английски език:

 1. Удвоената оценка от изпита по математика;
 2. Удвоената оценка от изпита по български език и литература;
 3. Оценката от Свидетелството за основно образование:
  - по Математика
  - по Информационни технологии

График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2023 / 2024г., съгласно Наредба 10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

 

Вид дейност

Срок

1.

Провеждане на изпитите по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • 13.06.2023г.
 • 16.06.2023г.
2. Обявяване на резултатите от НВО 28.06.2023г.

3.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема.

 05-07.07.2023г. вкл.

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2023г. вкл.

5.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

до 17.07.2023г. вкл.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2023г. вкл.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

до 24.07.2023г. вкл.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023г. вкл.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2023г. вкл.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

31.07.2023г. вкл.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

01-02.08.2023г. вкл.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 до 04.08.2023г. вкл.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"

определя се от директора на училището

до 11.09.2023г. вкл.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 14.09.2023г. вкл.


 

 

За контакти

Адрес: ул. Елин Пелин №2 5300 Габрово, България

Телефон, факс: +359 (0)66 / 808 246

Email: info-700116@edu.mon.bg

Календар

Май 2023
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31